ARI

Het verhaal achter ARI

Voorzitter Alice Fortes en vice-voorzitter Zakaria Chiadmi

Adviesraad
Anti-racisme en Inclusie

ARI is een onafhankelijk adviesraad bestaande uit leden die zich professioneel of persoonlijk inzetten voor een inclusief Rotterdam. De leden zijn afkomstig uit verschillende delen van onze samenleving. Ze zullen het college op alle beleidsterreinen adviseren waarbij er raakvlakken zijn inzake het enerzijds bevorderen van diversiteit en inclusie en anderzijds het tegengaan van racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting.

De leden van ARI

Alice Fortes

Cézanne Brammerloo

Peter Aubert

Errol Essajas

Santhuruu Nadesapillai

Cedric Krolis

Zakaria Chiadmi

Berksun Doganer

Foto credit: Marwan Magroun ©

Waar wij ons op focussen

Discriminatie

Anti-racisme

Inclusie

Heb je een vraag? Laat het ons weten.