ARI

Vacature

Adviesraad ARI010 zoekt nieuwe leden

De Rotterdamse Adviesraad Anti-Racisme en Inclusie (kortweg: ARI010) zoekt nieuwe leden. Voel je betrokkenheid bij de veelkleurigheid van onze stad Rotterdam? Wil je een bijdrage geven aan het tegengaan van uitsluiting en aan het respectvol samenleven in onze stad? Dan is AR010 wat voor jou!

Wie zijn wij en wat doen wij?
De Rotterdamse Adviesraad Anti-Racisme en Inclusie (ARI010) is ingesteld door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. Onze taak is om B&W, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over (beleids-) zaken die het samenleven van groepen met zeer diverse achtergronden in onze stad aangaan. Onze adviezen zijn dan ook zeer uiteenlopend: excuses voor het Rotterdamse slavernijverleden, het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt, verbetering van het armoedebeleid, over het actieplan ‘Samenleven in één stad’ en over de doorwerking van het Palestijns-Israëlisch conflict in de Rotterdamse samenleving.

Wat zoeken wij?
Adviesraad ARI010 heeft nu uit acht enthousiaste, gedreven mensen met een zeer verschillende achtergrond. Gezien de omvang van de adviestaak willen we dat ledental graag uitbreiden. We denken daarbij aan vier nieuwe leden: twee op korte termijn, twee op iets langere termijn.

Wat verwachten wij van jou?
Als lid van ARI010 heb je ‘ogen en oren’ in de Rotterdamse samenleving, in het bijzonder over zaken die het samenleven van mensen met zeer verschillende achtergronden en talenten aangaan. Je bent in staat om dit soort zaken te ‘vertalen’ naar (aanpassingen van) gemeentelijk beleid. Ook kun je deze adviezen naar buiten toe uitdragen. We vragen van jou een actieve participatie in het adviesproces, door daarin je eigen expertise en informatie uit je eigen netwerk in te zetten. Je inbreng kan daarnaast vorm krijgen door deelname aan werkgroepen of door het voeren van gesprekken met deskundige buitenstaanders. Gevoel voor beleidsprocessen, voor mogelijke politieke implicaties en voor praktische uitvoerbaarheid is daarbij welkom.

Wat betekent dat in de praktijk?
ARI010 is volkomen onafhankelijk, maar krijgt wel ambtelijke ondersteuning van de gemeente Rotterdam. We vergaderen 7 à 9 keer per jaar met z’n allen, dit zijn zowel reguliere als tentatieve vergaderingen. Daarnaast zijn er werkgroepen, werkbezoeken en dergelijke. De gemeente Rotterdam geeft ons daarvoor een vergoeding van €181,85 per bijgewoonde vergadering met een maximumvergoeding van 6 vergaderingen op jaarbasis. Heb je interesse om onze collega te worden of ben je op zoek naar meer informatie? Stuur voor 1 september 2024 jouw cv en motivatiebrief naar info@ari010.nl. De sollicitatiegesprekken zullen in het laatste kwartaal van 2024 plaatsvinden.